ගෘහස්ත පාරිභෝජනයට අමු මිරිස් වගා කිරීමේ වැඩසටහනක්

Wednesday, 20 July 2016 - 8:51

%E0%B6%9C%E0%B7%98%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ගෘහස්ත පරිභෝජන අවශ්‍යතා සදහා අමු මිරිස් වගා කිරීමේ වැඩසටහන මෙම වසරේ දී කඩිනම් කිරීම කෙරෙහි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අවදානය යොමු වී තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේදී අමුමිරිස් හෙක්ටයාර 13,029ක් වගා කර ඇති අතර ඉන් ලැබූ අස්වැන්න මෙටි‍්‍රක් ටොන් හය ලක්ෂ 29,000ක් බවයි ගණන් බලා ඇත්තේ.

කෙසේ වෙතත්, මේ වසරේදී මෙම වගා බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර දස දහසකින් වැඩි කිරීමටයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ අපේක්ෂාව වන්නේ.