රාජ්‍ය ආයතන 7 ක් විකිණීමට තිබේ

Friday, 22 July 2016 - 8:10

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1+7+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%9A
රාජ්‍ය ආයතන 7 ක් විකිණීම සදහා ලැයිස්තුගත කිරීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

කොළඹ හිල්ටන් හෝටලය, ලංකා හොස්පිටල්ස්, හයට් රිජන්ස් හෝටලය සහ මත්තල මහින්ද රාජපක්ෂ ගුවන්තොටුපල ද එම ආයතනවලට ඇතුළත්.

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල මිලදී ගැනීම සදහා අභිරුචි අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට අගෝස්තු 12 වනදා තෙක් කාලය ලබාදී තිබෙනවා.

මෙම ගුවන්තොටුපල ඉදිකිරීම සදහා පසුගිය රජය චීනයේ එක්සිම් බැංකුවෙන් ලබා ගත් ණය මුදල  ඩොලර් මිලියන 190 ක්.