රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවලට ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය බලපත්‍රය කඩිනමින්

Tuesday, 26 July 2016 - 9:00

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සඳහා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය පනත මගින් සහන කාලසීමාවක් නියම කර ඇති නමුදු, එම බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළා.

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පිළිබඳ ජාතික ලේකම් කාර්යාලය විසින් රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල තොරතුරු ජුලි 29 වන දා වන විට කැදවමින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරනු ලැබුවා.

ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ලේකම් කාර්යාලය සමඟ මෙම විධි විධානවලට අදාළ රෙගුලාසි අගෝස්තු 30 වන දා වන විට කෙටුම්පත් කිරීමට නියමිතයි.

මීට සමගාමීව මානව සම්පත ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය නොවන ජාතික ලේකම් කාර්යාලය විසින් පුහුණු වැඩසටහන් ද ආරම්භ කර තිබෙනවා.

අදාළ කටයුතු පිළිබද ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබද කැබිනට් අනු කමිටුවේ ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරියේදී ඊයේ පැවති බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කළේ.