80% ක් මිරිස් පිටරටින්

Thursday, 28 July 2016 - 9:14

80%25+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A
මෙරට මිරිස් අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 80 ක් පමණ ආනයනය කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

දැනට රටේ පරිභෝජනය සඳහා මිරිස් මෙටි‍්‍රක් ටොන් 6000 ක් අවශ්‍ය වුවත් රට තුළ නිෂ්පාදනය වන්නේ මෙටි‍්‍රක් ටොන් 2000 ක් පමණයි.

මේ හේතුව නිසා මිරිස් වගාව කෙරෙහි ගොවීන් නැඹුරු කරවීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන බවයි  කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.