ආර්ථිකයට අලුත් ගමනක්. මහ බැංකු අධිපති

Thursday, 28 July 2016 - 13:00

%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A.+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රටට ශක්තිමත් පස් අවුරුදු ආර්ථික සහ සංවර්ධන සැලැස්මක් හඳුන්වා දෙන බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ අද පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්.

ස්ථාවර ආර්ථික තත්ත්වයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා නව සැලැස්ම ඉවහල් වන බව ඔහුගේ අදහසයි.