සංවර්ධන ඉලක්ක වෙත කඩිනමින් - මුදල් ඇමති

Wednesday, 31 August 2016 - 7:59

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92
ණය ලබා ගැනීමේදී ලබාදුන් සංවර්ධන ඉලක්ක ශ්‍රී ලංකාව කඩිනමින් සපුරාලමින් සිටින බව ලෝක බැංකුව ප්‍රකාශ කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

වත්මන් රජය යටතේ රට තුළ පවතින මූල්‍ය විනය ඊට හේතු වී ඇති බවයි ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියානු කලාපය භාර උප සභාපතිනි ඇනට් ඩික්සන් සඳහන් කර ඇත්තේ.

දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණ සිටින ඇයගේ සංචාරයේ අරමුණ වී ඇත්තේ ලෝක බැංකුව මගින් ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලබාදුන් ණය, සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදවා ගෙන ඇති ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීමයි.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී ඊයේ ඇය, විෂය භාර අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ද හමු වුණා.