ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ලෝක බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක්

Tuesday, 06 September 2016 - 7:57

%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+100%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෙරට ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ලෝක බැංකුව ලබාදෙන ඩොලර් මිලියන 100ක ණය ආධාරයක් සඳහා ඊයේ අත්සන් තැබුණා.

ණය මුදල ලබාදෙන්නේ ලෝක බැංකුවට අනුබද්ධ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සම්මේලනයයි.

මෙරට ව්‍යවසායකයන්ගේ හැකියාවන් සහ තරගකාරීත්වය ඉහළ නංවා ලෝක ආර්ථිකය සමඟ අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමට ණය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන බව ලෝක බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කළා.

තරඟකාරීත්වය ඉහළ නැංවීමට සහ ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුතු රැකියා අවස්ථා ඇති කරලීම සඳහා ස්ථාවර ආර්ථික වාතාවරණයක් මෙන්ම යහපාලනය, තිරසාර ප්‍රතිපත්ති මෙන්ම ප්‍රාග්ධනය සඳහා පහසු ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වන බවයි එමගින් වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.