අයවැයට යෝජනා භාර ගැනීම ඔක්තෝම්බර් පළවැනිදායින් අවසන්

Thursday, 08 September 2016 - 12:48

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ලබන වසර අයවැයට අදාළව යෝජනා භාර ගැනීම ඔක්තෝම්බර් පළවැනිදායින් අවසන් කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඔවුන් සඳහන් කළේ මේ වනවිට ඊට අදාළ යෝජනා භාර ගැනීම ආරම්භ කර ඇති බවයි.

පසුගිය වසරේ අයවැය යෝජනා 1800 ක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව එළඹෙන නොවැම්බරයේ ඉදිරිපත් කෙරෙන අයවැය සඳහා විවිධ ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධයෙන් යෝජනා ඉදිරිපත් වී ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.