කොටස් වෙළදපොල පහළට

Friday, 09 September 2016 - 7:07

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ (08) දිනයේ වාර්තා කළේ මාසයකින් අවම අගයන්.

බැදුම්කර ඵලදායිතාව පිළිබද ආයෝජකයන් අතර පැවති අවිනිශ්චිතභාවය ඊට හේතු වූ බවයි කොටස් වෙළදපොල තැරැව්කාර සමාගම් ප්‍රකාශ කළේ.

සමස්ත දර්ශකය ඊයේ දිනය අවසානයේදී 6501 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එය අගෝස්තු පළවැනිදායින් පසු වාර්තා වූ අවම අගයයි.

කොටස් වෙළදපොල ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 758 යි දශම 4 ක්.