යල කන්නයටත් ජංගම වී මිලදී ගැනීමේ රථ

Monday, 12 September 2016 - 8:41

%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE
ජංගම වී මිලදී ගැනීමේ රථ යොදාගනිමින් දිවයින පුරා යල කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබෙනවා.

එමෙන්ම මධ්‍යස්ථාන 240 කදී රජයේ සහතික මිලට වී මිලදීගැනීම සිදුකරන බවයි වී අලෙවි මණ්ඩලය සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව, නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 38 කටත්, සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 41 කටත් මිලදී ගැනෙනු ඇති.  කීරි සම්බා වී කිලෝවක් මිලදී ගැනෙන්නේ රුපියල් 50 කටයි.