මෙරට විරැකියාව අඩුවේ

Tuesday, 13 September 2016 - 14:04

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A
මෙරට විරැකියාව වසරේ මුල් කාර්තුව තුළ සියයට 4.2 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.

විශේෂයෙන් සේවා අංශයේ රැකියා ජනනය ඊට හේතු වී ඇති බවයි ජන ලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.

මේ වසරේ පළමු කාර්තුව අවසානයේ දිවයිනේ මුළු රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 79 ලක්ෂ 68,000ක්.

එම කාලය තුළ ජනනය වූ සේවා අංශයේ නව රැකියා සංඛ්‍යාව එක්ලක්ෂ 55,638ක් වන අතර, කර්මාන්ත අංශයේ නව රැකියා 72,273ක් ද බිහි වී තිබෙනවා.

පළමු කාර්තුවේදී කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා 59,051ක් අහිමි වී ඇති බවයි ජනලේඛන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

මෙරට විරැකියාව පසුගිය වසර 3 තුළ සියයට 4ත්, සියයට 5ත් අතර විචලනය වුණා.