ආනයනික සීනි බදු ඉහළට

Friday, 16 September 2016 - 8:42

%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ආනයනික සීනි මත පනවා තිබූ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සීනි කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා මෙතෙක් පැවති ශත 25 ක විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් දෙක දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

එමෙන්ම ආනයනික දුඹුරු සීනි සඳහා ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා රුපියල් 15 ක විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දක් පනවා තිබෙනවා.

දේශීය නිෂ්පාදිත දුඹුරු සීනි වෙළඳපොලට පැමිණෙන බැවින් දේශීය සීනි කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා අදාළ බද්ද පැනවූ බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ.

ආනයනික සීනි සඳහා වන බදු ඉහළ දැමීමෙන් සීනි අලෙවිය සඳහා නියම කර ඇති උපරිම සිල්ලර මිලට කිසිදු බලපෑමක් එල්ල නොවන බවයි එමඟින් අවධාරණය කළේ.