තේ වලට හොඳ ඉල්ලුමක්

Friday, 16 September 2016 - 13:34

%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B3+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ සතියේ තේ වෙන්දේසියේදී සියලූම තේ නිෂ්පාදන සඳහා සමස්තයක් ලෙස හොඳ ඉල්ලූමක් පැවති බව තැරැව්කාර සමාගම් පවසනවා.

මෙවර වෙන්දේසියට තේ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 5.5 ක් ඉදිිරිපත් කෙරුණා.

කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 2.7 ක් පහත රට තේ වර්ගයි.  

ඕ.පී. සහ  ඕ.පී. ඒ තේ වර්ගවල මිල මෙන්ම බී. ඕ.පී.එෆ්. තේ කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් 10 ත් 15 ත් අතර සංඛ්‍යාවකින් ඉහළ ගියා.

නුවරඑළිය බී. ඕ.පී. තේ කිලෝග්‍රෑම් එකක මිල රුපියල් විස්සත් 30 ත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගිය බවයි තැරැව්කාර සමාගම් සඳහන් කළේ.

රුසියානු පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ රටවල් මෙවර තේ වෙන්දේසියේදී ක්‍රියාකාරීව මිලදී ගැනීම්වල නිරතවූ අතර ජපානයෙන්ද ඉහළ ඉල්ලුමක් හිමිවී තිබෙනවා.