මෙවර අයවැයේ තේමාව දුප්පත්කම තුරන් කිරීමයි

Monday, 19 September 2016 - 8:16

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලබන වසර සඳහා ඉදිරිපත් කරන අයවැයේ තේමාව දුප්පත්කම තුරන් කිරීමට මූල්‍ය යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම බව විශේෂ කාර්ය භාර අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම පවසනවා.

මහනුවර - ගලගෙදර ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.