කොටස් වෙළදපොල ඉහළට

Friday, 23 September 2016 - 7:22

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසනදී 6464 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එය සැප්තැම්බර් 15 වැනිදායින් පසු වාර්තා වූ ඉහළම අගයයි.

කොටස් වෙළදපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 2 ඉක්මවූවා.

කෙසේ නමුත්, ඊයේ දිනයේදී විදේශීය ආයෝජකයන් රුපියල් මිලියන 867 යි දශම 8 ක කොටස් අලෙවි කළ අතර, එය පසුගිය පෙබරවාරි 19 වැනිදායින් පසු වාර්තා වූ ඉහළම විදේශ ආයෝජන ගලනයයි.