මූල්‍ය බුද්ධි ඒකක 32ක් සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුම්

Saturday, 24 September 2016 - 8:02

%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%9A+32%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
මේ වන විට විදේශීය මූල්‍ය බුද්ධි ඒකක 32ක් සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය සදහන් කරනවා.

සිංගප්පූරුවේ සැක කටයුතු ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමේ කාර්යාලය සමඟ ද පසුගිය දා මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය ගිවිසුමකට එළඹුණු  අතර මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදීන්ට අරමුදල් සැපයීම වැනි කටයුතු වැළැක්වීමට එමගින් හැකියාව උදා වනවා.

එසේම පරීක්ෂණ කටයුතුවලට අදාළ තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට ද මෙමගින් හැකියාව ලැබෙන බවයි මෙරට මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකය ප්‍රකාශ කළේ.