කොටස් වෙළඳපොළ ස්ථාවර වෙයි

Tuesday, 27 September 2016 - 8:54

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේදී ස්ථාවර අගයන් වාර්තා කළා.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසනදී 6478ක් ලෙස සටහන් වූ අතර මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 614.1ක්.

එහිදී පාරිභෝගික භාණ්ඩ කොටස් මිල පහත වැටීමත්, බැංකු සහ මූල්‍ය කොටස් අගයන් ඉහළ යාමත් දක්නට ලැබුණු බව වෙළඳපොළ විශ්ලේෂකයන් සදහන් කළා.