තෙල් මිල ඉහළ යයි

Thursday, 29 September 2016 - 8:14

%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ලෝක වෙලඳපොලේ බොර තෙල් මිල සියයට 6 කින් වැඩිවී තිබෙනවා.

ඒ, ඔපෙක් සංවිධානය සිය බොරතෙල් නිෂ්පාදනය කපාහැරීමට තීරණය කිරීමත් සමඟයි.  

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ දිනක බොරතලේ නිෂ්පාදනයෙන් ලක්ෂ හතක බැරල් ප්‍රමාණයක් අඩුකිරීමට ඔපෙක් සංවිධානය පියවර ගෙන ඇති බවයි.

ඔවුන් මෙලෙස නිෂ්පාදනය කපා හැරීමට තීරණය කර ඇත්තේ වසර අටකට පසුවයි.