සියයට 7 ඉක්මවූ ආර්ථික වර්ධනයකට වැඩපිළිවෙලක් තවමත් නැහැ - මහ බැංකු අධිපති

Thursday, 29 September 2016 - 9:05

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+7+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
සියයට 7-8 ක ආර්ථික වර්ධන  වේගයක් පවත්වාගැනීමට අවශ්‍ය රාමුගත වැඩපිළිවෙලක් තවමත් අප සතුව නොමැති බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි පවසනවා.

2016 මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති විවරණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමට කොළඹ ඊයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට  එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.