තේ නිෂ්පාදනය පහත වැටේ

Friday, 30 September 2016 - 13:17

%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%9A
මේ වසරේ මෙරට තේ නිෂ්පාදනය කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටී ඇති බව තැරැව්කාර සමාගම් පවසනවා.

අගෝස්තු මාසයේ තේ නිෂ්පාදනය පසුගිය වසරට වඩා සියයට 13 කින් එනම් කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 3.4 කින් පහත වැටී ඇති බවයි වෙළඳපොල වාර්තා සඳහන් කළේ.

අගෝස්තු මාසයේ තේ නිෂ්පාදනය කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 23.01 ක්.

මේ වසරේ අගෝස්තු මාසය දක්වා කාලය සැළකූ විට පෙර වසරට සාපේක්ෂව තේ නිෂ්පාදනය සියයට 12 කින් පමණ පහත වැටී තිබෙනවා.

මේ සතියේ කොළඹ තේ වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් වූයේ තේ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 5.4 ක් පමණයි.

පසුගිය වසරේ අදාළ සතිය තුළ තේ කිලෝග්‍රෑම් මිලියන 6.8 ක් තේ වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් වුණා.

මේ වසරේ අගෝස්තු මාසයේදී දක්නට ලැබෙන්නේ වසර 10 කින් අඩුම නිෂ්පාදනයයි.