කොටස් වෙළඳපොළ වර්ධනයක්

Saturday, 01 October 2016 - 8:32

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසන දී 6534.77ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එය සැප්තැම්බර් 2 වන දායින් පසු වාර්තා වූ ඉහළම අගයයි.

පසුගිය සතියේදී මෙන්ම මෙම සතිය තුළ ද කොටස් වෙළදපොළ සියයට 1ක පමණ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරනවා.

ඒ, සති හතරක අපගමනයකින් අනතුරුවයි.

මහ පරිමාණ සමාගම්වල කොටස් මිල ඉහළ යාමක් ඊයේ දිනයේ දක්නට ලැබුණු අතර, භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ඵලදායීතාව අඩු වීම ද ඊට හේතුවක්.

කොළඹ කොටස් වෙළදපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.32ක් ලෙස සටහන් වුණා.