චීනයේ - යුආන් අද සිට මූල්‍ය අරමුදලේ විනිමය අතරට

Saturday, 01 October 2016 - 10:44

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+-+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%A7
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් පරිහරණය කරන විනිමය අතරට චීනයේ යුආන් විනිමය ද අද සිට එක් වනවා.

එය චීනය ලෝක ආර්ථික බලවතෙකු ලෙස පිළිගැනීමක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ.

දැනට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් භාවිත කරන විනිමය වන්නේ ඇමරිකානු ඩොලර්, යුරෝ, බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් සහ ජපාන යෙන් පමණයි.

1999 වසරේදී යුරෝ විනිමය අයි.එම්.එෆ්. විනිමය සංචිතය අතරට එක් කිරීමෙන් පසු ඒ සඳහා එක්වන ප්‍රථම විනිමය ඒකකය චීනයේ යුආන් විනිමයයි.