බාල භාණ්ඩ අලෙවි කරන ජංගම වෙළඳුන් සොයා විශේෂ වැටලීම්

Thursday, 06 October 2016 - 12:40

%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A
පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයට ජංගම රථ යොදාගනිමින් ප්‍රමිතියෙන් තොර භාණ්ඩ ගම් මට්ටමින් අලෙවි කරන වෙළෙඳුන් සොයා පරිභෝගික සේවා අධිකාරිය විශේෂ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකින් ලැබුණු පැමිණිලි සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බවයි එම අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

දැනටමත් එලෙස භාණ්ඩ අලෙවි කළ වෙළඳුන් කිහිපදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.