කොටස් වෙළදපොල පහතට

Friday, 07 October 2016 - 7:21

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ (06) දිනයේ පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළා.

සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසනදී 6566 යි දශම 9 යි 6 ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, පසුගිය අගහරුවාදා එය සති 6 කින් ඉහළම අගයට පත්වී තිබුණා.

කොළඹ කොටස් වෙළදපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 468 යි දශම 5 ක්.

විදේශීය ආයෝජකයන් ඊයේ දිනයේදී ශුද්ධ ගැණුම්කරුවන් ලෙස රුපියල් මිලියන 21 යි දශම 7 ක කොටස් මිලදී ගත්තා.