නොරොච්චෝලේ නිසා දිනකට මිලියන 250 ක ලාභයක්

Monday, 10 October 2016 - 7:38

%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+250+%E0%B6%9A+%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B7%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නොරොච්චෝලේ ගල් අගුරු බලාගාරයෙන් මෙගාවොට් 800ක විදුලි ධාරිතාවක් නිෂ්පාදනය වීම තුළින් දිනකට රුපියල් මිලියන 250ක ලාභයක් රටට හිමි වන බව විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති අතුල වන්නිආරච්චි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ සමස්ත විදුලි නිෂ්පාදනයෙන් සියයට 50ක් නොරොච්චෝලේ ගල් අගුරු බලාගාරයෙන් නිපදවන බවයි.