මහනුවර ගොඩනගන්න ජපානයෙන් අතහිත

Tuesday, 11 October 2016 - 9:05

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD
මහනුවර මහා නගරයක් ලෙස ගොඩනැංවීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා ඒජන්සිය හෙවත් ජයිකා ආයතනය අතර ගිවිසුමකට ඊයේ අත්සන් තැබුණා.

ලබන වසරේදී ආරම්භ කෙරෙන මහනුවර මහා නගර සංවර්ධන සැලසුම සකස් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහය ලබා ගැනීම එම ගිවිසුමේ අරමුණයි.

මෙහිදී නාගරික සැලසුම් සහ නිර්මාණ මාර්ගෝපදේශ මෙන්ම පූජා භූමි සහ උරුම නගරයේ සංරක්ෂණය, තිරසාර පද්ධති හා ක්‍රමෝපාය ආයෝජන සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජයිකා ආයතනය සහය ලබාදෙනු ඇති.

විශේෂයෙන් ජපානයේ ඉපැරණි නගර, පැරණි උරුමයන් ආරක්ෂා කර ගනිමින් සංවර්ධනය කිරීමේ අත්දැකීම් මෙහිදී මහනුවර මහා නගරය සැලසුම් කිරීමේදී උපයෝගී කර ගැනීමට නියමිතයි.

මහනුවර නගරයේ අපජලය කළමනාකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ද ජයිකා ආයතනයේ මූල්‍ය සහාය හිමි වනවා.