විරැකියාව ඉහළට

Tuesday, 11 October 2016 - 13:21

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මෙරට විරැකියාව 2016 වසරේ දෙවන කාර්තුව තුළ සියයට 4.6 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

පළමු වන කාර්තුවේදී එය සටහන් වූයේ සියයට 4.2ක් ලෙසයි.

ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කර ඇති දත්තවලට අනුව දෙවන කාර්තුවේදී කෘෂිකාර්මික සේවයේ රැකියාවල අඩුවීමක් දක්නට ලැබුණ ද ගොවිපළ නොවන අංශවල රැකියා ජනනය අඛණ්ඩව සිදුවනවා.

මේ වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී මෙරට රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රමාණය මිලියන 7.98ක්.

2015 වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී මෙරට රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ සංඛ්‍යාව මිලියන 7.88ක් ලෙස වාර්තා වුණා.

2016 දෙවන කාර්තුවේදී කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා වියුක්තිය ඉහළ යාමට හේතු වී ඇත්තේ දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට බලපා ඇති නියං තත්ත්වයයි.