අපනයන සංවර්ධන සමුළුව ඇරඹේ

Wednesday, 12 October 2016 - 7:45

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
16 වන ලෝක අපනයන සංවර්ධන සමුළුව ඊයේ ආරම්භ වුණා.

ඒ, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදියි.

ජිනීවා හි ජාත්‍යන්තර වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය සහ ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය එක්ව මෙම සමුළුව සංවිධාන කර තිබෙනවා.

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්, අපනයනකරුවන් සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ අත්දැකීම් සහ වෙළඳ අවස්ථා පුළුල් කරගැනීම සඳහා මඟපෙන්වීම මෙහි අරමුණයි.