පුත්තලමේ වේවැල් කර්මාන්තය අනතුරේ

Thursday, 13 October 2016 - 8:42

%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ වේවැල් කර්මාන්තකරුවන් මේ වනවිට දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතාවයකට පත්ව සිටිනවා.

ඒ වේවැල් හිඟවීම සහ ඒවා කැපීම සදහා වනයට ඇතුළු නොවන ලෙසට වනජිවී නිලධාරින් දැනුම්දීමත් සමගයි.

මේ හේතුවෙන් එළුවන්කුලම, රාල්මඩුව ඇතුළු තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක වේවැල්කර්මාන්තකරුවන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පසුගිය කාල සීමාව තුළ දිනකට ඔවුන් රුපියල් 2500 ක ආදායමක් ලැබුවා.

නමුත් මේ වනවිට ඔවුන්ගේ දිනක ආදායම රුපියල් 750 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා.