නිෂ්පාදන අංශය ඒකක 4.2 කින් ඉහළට

Monday, 17 October 2016 - 8:51

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%9A+4.2+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
පසුගිය මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා ගැණුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයට අනුව නිෂ්පාදන අංශය ඒකක 4.2කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ නව ඇණවුම් ඒ සඳහා හේතු වී ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත්, සේවා අංශය සැප්තැම්බර් මාසයේදී පෙර මාසයට සාපේක්ෂව පහළ යාමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

එම අංශයේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් අඩු වේගයකින් වර්ධනය වීම ඊට හේතු වී ඇතැයි සඳහන්.