විදේශීය මත්පැන් සදහා නව බදු පැනවීමක්

Wednesday, 26 October 2016 - 13:12

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ආනයනය කරනු ලබන විදේශීය මත්පැන් සඳහා නව බදු පැනවීමක් සිදු කර තිබෙනවා.

පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 01 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම බදු පැනවීම සිදු කර ඇති බවයි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

බදු පැනවීම සිදු කර ඇත්තේ ආනයනික විදේශීය මධ්‍යසාර වල ලාභ ප්‍රතිශතය පදනම් කරගෙනයි.

ඒ අනුව ධාන්‍ය වර්ගවලින් නිපදවන විදේශීය මත්පැන් ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 50කින්, වයින් ලීටරයක් සඳහා රුපියල් 100කින් සහ අනෙකුත් ආනයනික මත්පැන් වර්ගවල ලීටරයක මිල රුපියල් 200 කින් ඉහළ දමා ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

මෙම බදු පැනවීම අදාල මධ්‍යසාර කාණ්ඩයේ ලාභ ප්‍රතිශතය මත පදනම්ව සිදු වන බැවින් වෙලඳපොළ තුල මිල වැඩිවීමක් නොවන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.