කොටස් වෙළදපොල ඉහළට

Friday, 28 October 2016 - 7:56

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ (27) දිනයේදී සුළු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා.

ඒ මේ සතිය මුලදී සති 12 කින් අවම අගයන් සටහන් කිරීමෙන් අනතුරුවයි.

කොටස් වෙළදපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 204 යි දශම 7 ක් වූ අතර, සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසනදී 6438 යි දශම 5 යි බින්දුවක් ලෙස සටහන් වුණා.