අමු තේ දළු අස්වැන්නේ අඩුවීමක්

Monday, 31 October 2016 - 13:08

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අමු තේ දළු අස්වැන්න අඩුවීම හේතුවෙන් කුඩා තේ වතු හිමියන් මෙන්ම තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන් ද අපහසුතාවයට ලක්ව තිබෙනවා.

විශේෂයෙන් මෙම තත්ත්වය බලපා ඇත්තේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කටයි.

අමු දළු කිලෝවකට ගෙවනු ලබන මිල ඉහළ ගිය ද අස්වැන්න විශාල වශයෙන් අඩු වීම නිසා සැලකිය යුතු ආදායමක් නොලැබෙන බවයි කුඩා තේ වතු හිමියන් ප්‍රකාශ කළේ.