ධීවර ක්‍ෂේත්‍රයේ දියුණාවට ලෝක බැංකුවේ සහයෝගය

Thursday, 03 November 2016 - 8:47

%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B7%82%E0%B7%99%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B6%BA
මෙරට ධීවර ක්‍ෂේත්‍රයේ සංවර්ධනය සඳහා ලෝක බැංකුව පූර්ණ සහයෝගය ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා ලබාදිය හැකි සියලුම මූල්‍ය හා තාක්ෂණික ආධාර ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා පත් කර ඇති ලෝක බැංකු අධ්‍යක්‍ෂිකා අයිඩා ෂාවරී රිඩිහෆ් සඳහන් කළේ.

ලෝක බැංකු නියෝජිතවරිය සහ ධීවර ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර අතර හමුවක් පසුගියදා පැවැත්වුණා.