ඉදිරියේදී විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්වීමේදී අනිවාර්ය කළ දේ

Monday, 28 November 2016 - 13:25

%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
වසර 2019 න් පසු විදේශ රැකියා සඳහා පිටත් කර යවනු ලබන්නේ පුහුණු ශ්‍රමිකයින් පමණක් බව විදේශ රැකියා ඇමතිනි තලතා අතුකෝරාල ප්‍රකාශ කළා.

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන විගමනික දෙමව්පියන්ගේ දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයට ඊයේ එක්වෙමිනුයි ඇය මේ බව කියා සිටියේ.