දීර්ඝ නිවාඩුව නිසා රුපියල පහළ වැටෙයි

Thursday, 15 December 2016 - 12:59

%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9D+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගිය සති අන්තයේ යෙදී තිබූ දීර්ඝ නිවාඩුව හේතුවෙන් රුපියලේ අගය යම්තාක් දුරකට පහත වැටී ඇති බව වාර්තා පළවනවා.

ඩොලරයට සාපේක්ෂව 148.95 ක්ව පැවති රුපියලේ අගය සති අන්තය වනවිට 148.85 ක අගයක පැවතුනා.

සාමාන්‍යයෙන් නත්තල් සමයේ සහ අලුත් අවුරුදු සමයේ රුපියලේ අගය ඉහළ යන අතර, මෙවර පැවති දීර්ඝ නිවාඩුව හේතුවෙන් රුපියලේ පහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙන්නට ඇති බවයි ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් ප්‍රකාශ කළේ.