ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 115ක්

Wednesday, 21 December 2016 - 8:31

%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+115%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දිවයිනේ නොදියුණු සහ උතුර පළාතේ කුඩා දූපත්වල වෙසෙන ජනතාවගේ විදුලි අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 115ක ණය ආධාරයක් ලබාදීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ ගිවිසුම්වලට ඊයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී අත්සන් කෙරුණා.

මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ වන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ.