නොවැම්බරයේ උද්ධමනය 4.1 යි

Wednesday, 21 December 2016 - 16:10

%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA+4.1+%E0%B6%BA%E0%B7%92
නොවැම්බර් මාසයේ උද්ධමනය සියයට 4.1 ක් ලෙස දැක්වෙන බව ජනලේඛන සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ආචාර්ය අමර සතරසිංහ සඳහන් කළේ එය ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී සියයට 5 ක් ලෙස දැක්වුණු බවයි.

එසේම නොවැම්බර් මාසයේ ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය 116.6 ක් ලෙස සටහන්වී තිබෙනවා.