වෙනස් වන වාහන ලීසිං අනුපාතයන් මෙන්න

Monday, 02 January 2017 - 13:47

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
නව වසර උදාවත් සමග ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක පැවති ගාස්තුවල වෙනස්කම් ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

කල්බදු හෙවත් ලීසිං අනුපාත වෙනස් කිරීමටද මුදල් අමාත්‍යාංශය ඒ අනුව තීරණය කර තිබෙනවා.

වාහනයක් මිලදී ගැනී‍මේදී එහි තක්සේරු වටිනාකමින් 70‍% ක මුදලක් සඳහා ලීසිං පහසුකම ලබා ගැනීමට පාරිභෝගිකයාට මේ දක්වා අවස්ථාව හිමිවුණා.

නමුත් ඊයේ සිට මෝටර් රථ සඳහා ලීසිං පහසුකම ලබාගත හැක්කේ එහි තක්සේරු වටිනාකමින් 50% ක් පමණයි.

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා එය 25‍% ක් දක්වා අඩුකර තිබෙනවා.