එළවළු, පළතුරු එකතු කිරීමට නව මධ්‍යස්ථාන 3 ක්

Thursday, 05 January 2017 - 8:14

%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94%2C+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1+3+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකාව තුළ එළවළු හා පළතුරු සඳහා අගය එකතු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන තුනක් ඉදිකිරීමට ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

විදේශ වෙළඳපොල ඉලක්ක කරගනිමින් ඉහළ තත්ත්වයෙන් සහ අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූලවන පරිදි එළවළු හා පළතුරු අපනයනය කිරීමට දේශීය ගොවියන්ට සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට පහසුකම් සැළසීමටයි රජයේ අපේක්ෂාව වී ඇත්තේ.

ඒ අනුව මේවා සකස් කිරීම, ඇසුරුම් කිරීම සහ ගබඩා කිරීමේ පහසුකම් සහිතව එම මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීමට නියමිතයි.


පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර 20,000 කට රුපියල් බිලියන 53 ක්
Saturday, 04 July 2020 - 19:53

කොරෝනා වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර 20,240 කට සෞභාග්‍යා කොවිඩි... Read More

රුපියල ශක්තිමත් වෙයි
Saturday, 04 July 2020 - 7:38

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ශක්තිමත්වීමක් ඊයේ... Read More

මහබැංකුවෙන් තවත් දැනුවත් කිරීමක්
Friday, 03 July 2020 - 20:00

මෑතකදී හඳුන්වා දුන් විශේෂ තැන්පතු ගිණුම් විවෘත කිරීමේදී... Read More