ප්‍රමිතියෙන් තොර සහල් වෙළඳපොළේ

Friday, 06 January 2017 - 8:58

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A
මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ප්‍රමිතියෙන් තොර සහල් වෙළඳපොලේ විකිණීමට ඇති බැවින් ඒවා පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමුකරන ලෙස පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ කොළඹ ප්‍රදේශයේ සිදුකළ වැටලීම්වලදී පාරිභෝජනයට නුසුදුසු සහල් කිලෝග්‍රෑම් 14,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සොයාගනු ලැබුවා.

මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ප්‍රමිතියෙන් තොර සහල් වෙළඳපොලට නිකුත් කර ඇති බවට ලැබුණු තොරතුරු මතයි අදාළ වැටලීම් සිදුකර ඇත්තේ.