තේ නිෂ්පාදනය 15% කින් පහතට

Tuesday, 21 February 2017 - 8:38

%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+15%25+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේදී මෙරට තේ නිෂ්පාදනය සියයට 15.3කින් පහත වැටී තිබෙනවා.

අයහපත් කාලගුණය, පොහොර යෙදීමේ දුර්වලතා මෙන්ම කෘෂි රසායනික සඳහා රජය පනවා ඇති තහනම ද ඊට බලපා ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය පවසන්නේ.

පසුගිය වසරේදී මෙරට තේ නිෂ්පාදනය වසර 7කින් අවම අගයට පැමිණි අතර, කාලගුණයේ බලපෑමෙන් නිෂ්පාදනය පහත වැටුණේ අඛණ්ඩව තුන්වන වසරටයි.

කෙසේ නමුත්, මේ වසරේ තේ නිෂ්පාදනය සඳහා දැන් සිටම අනාවැකියක් පළ කළ නොහැකි බව තේ මණ්ඩලයේ අදහසයි.