ආර්ථිකයේ ධනාත්මක වර්ධනයක්

Wednesday, 23 August 2017 - 18:48

%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෙරට ආර්ථිකය ධනාත්මක ලෙස වර්ධනය වී ඇති බව ලෝක වෙළඳ සංවිධානය නිකුත් කළ නවතම සමීක්ෂණ වාර්තාවක දැක්වෙනවා.

කෘෂිකර්මාන්තය, සන්නිවේදනය, ප්‍රවාහනය ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පිළිබඳව මෙහිදී අවධානය යොමුකර ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව ලෝක වෙළඳ සංවිධානය සමඟ සිදුකරන වෙළඳ ගණුදෙනුවලදී ඉතා මිත්‍රශීලිව කටයුතු කරන බවයි එමඟින් දක්වා ඇත්තේ.