මෝටර් රථ මිලදී ගන්න ඉන්න අයට සුබ ආරංචියක්

Thursday, 24 August 2017 - 13:23

%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B6+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දැනට මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමේදී ක්‍රියාත්මක ලීසිං ක්‍රමවේදය ඉදිරි අයවැයෙන් සංශෝධනය කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මෝටර් රථ ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ඉල්ලීමක් කරනවා.

එහි සභාපති රන්ජන් පීරිස් කියා සිටියේ දැනට ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය හේතුවෙන් මෝටර් රථ අලෙවියේ අඩුවක් සිදුව ඇති බවයි.