ශ්‍රී ලංකාවට තවත් ණය මුදලක්

Friday, 25 August 2017 - 19:29

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඩොලර් බිලියන 05 ක ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, සංවර්ධනය වෙමින් පවත්වන රටවල් වලට ලබා දෙන ණය මුදලක් ලෙසයි.

ලබන වසරේ සිට 2020 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවේ ආර්ථිකය ස්ථායිතාවය වෙනුවෙන් මෙම මුදල් ලබාදෙන බවයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ප්‍රකාශ කරන්නේ.