මෝටර් රථ ලියාපදිංචියේ වර්ධනයක්

Saturday, 26 August 2017 - 13:36

%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ වසරේ ජුලි මාසයේදී මෙරට මෝටර් වාහන ලියාපදිංචිය සාපේක්ෂව වර්ධනය වී තිබෙනවා.

ජුලි මාසයේදී වාහන 3221ක් ලියාපදිංචි කර ඇති අතර, ජුනි මාසයේදී ලියාපදිංචි කර ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 2802ක්.

ඒ අනුව මේ වසරේදී වැඩිම වාහන ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි කර ඇත්තේ ජුලි මාසයේදියි.

කෙසේ නමුත්, 2015 වසරේ සැප්තැම්බරයේදී ලියාපදිංචි කළ 14,544ක වාහන සංඛ්‍යාව හා සසදන විට මේ වසරේදී වාහන ලියාපදිංචිය පවතින්නේ පහළ මට්ටමකයි.

මේ වසරේ ජුලි මාසයේදී කුඩා මෝටර් රථ ඇතුළු නව වාහන ලියාපදිංචිය සියයට 17කින් ද, පාවිච්චි කළ වාහන ලියාපදිංචිය සියයට 13.7කින් ද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

යතුරුපැදි ලියාපදිංචිය ජුලි මාසයේදී සියයට 10කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ත්‍රිරෝද රථ ලියාපදිංචිය සියයට 4.7කින් පහත වැටීම ද විශේෂත්වයක්.