ආණ්ඩුව ගම්මිරිස් ගොවීන් රවටන බවට ගොවිජන සම්මේලනයෙන් චෝදනා

Saturday, 26 August 2017 - 19:17

%E0%B6%86%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F
ගම්මිරිස් සඳහා නියමිත පාලන මිලක් ලබාදෙන බව පවසමින් ආණ්ඩුව ගොවීන් රවටන බවට සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය චෝදනා කරනවා.

මොණරාගල - බඩල්කුඹුර ප්‍රධාන නගර මධ්‍යයේ අද (26) පවත්වනු ලැබූ උද්ඝෝෂනයකදී එම සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න කියා සිටියේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී දැඩි ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹෙන බවයි.