ජල ගැලීම්වලින් විපතට පත්වු කුඩා තේවතු හිමියන්ට කෝටි 17 ක වන්දි

Thursday, 31 August 2017 - 15:55

%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92+17+%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ජල ගැලීම්වලින් විපතට පත්වු කුඩා තේ වතු හිමියන්ට රුපියල් කෝටි 17 ක ආධාර ලබාදෙන බව අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන පවසනවා.

ලබන මස 9 වනදා ආධාර ලබාදීමේ උත්සවය පැවැත්වෙන බවයි අමාත්‍යවරයා කියාසිටියේ.

ඒ අනුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කුඩා තේ වතු හිමියන් 5500 දෙනෙකු වෙත ආධාර ලබාදීමට නියමිතයි.

පුර්ණ හානියට පත් තේ වතු හිමියන් 1453 ක් ද ඊට අයත්.

ජල ගැලීමෙන් සිදුව ඇති හානිය තක්සේරු කිරීමෙන් පසු රුපියල් 15000 සිට රුපියල් 600000 දක්වා වන්දි මුදල් පිරිනැමීමට රජය සුදානම් බවයි අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන කියාසිටියේ.