විද්‍යුත් වාහන අලෙවියේ වෙනසක් නැහැ

Friday, 09 February 2018 - 12:57

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
මෙවර අයවැයෙන් විද්‍යුත් වාහන සඳහා බදු සහන ක්‍රමයක් හඳුන්වා දුන්න ද ඉන් කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් පාරිභෝගිකයින්ට අත්වී නොමැති බව ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරනවා.

එහි සභාපති රංජිත් පීරිස් කියා සිටියේ මෙම බදු සහනය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ පාරිභෝගිකයින් විසින් විදුලි වාහන මිලදී ගැනීම ඉහළ යනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වුව ද එහි කිසිදු වෙනසක් සිදුවී නොමැති බවයි.

2018 අයවැය මගින් විද්‍යුත් මෝටර් රථ රුපියල් ලක්ෂ 10 කින් අඩු කිරීමත් සමඟ  විදුලි ත්‍රිරෝද රථ සහ බස් රථ ඇතුලූව විදුලිබලයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන වාහන වල ආනයනික බදු අඩු කරනු ලැබුවා.