දුඹුරු පැළ සහ සුදු පැළ කීඩෑ උවදුරෙන් වී වගාවට හානි

Monday, 06 August 2018 - 7:44

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%91+%E0%B6%8B%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92
දුඹුරු පැළ සහ සුදු පැළ කීඩෑ උවදුර හේතුවෙන් දිවයින පුරා වී ගොවිතැනට හානි කර තත්වයක් ඇති කළ හැකි බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවනවා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙන්නේ නැගෙනහිර, බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වල මේ වන විටත් මෙම උවදුර සීග්‍රයෙන් පැතිරයමින් පවතින බවයි.

කීඩෑ උවදුර වී වගාවට බලපෑමේදි පළමුව ගොයම් ගස කහ පැහැයට හැරි පසුව එය දුඹුරු පැහැයට හැරෙන බවද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේ්තුව සඳහන් කළා.